Engelske ord og uttrykk

Sist oppdatert 16.04.2024

Her finner du en oversikt over en rekke engelske forkortelser og uttrykk man ofte finner i en strikkeoppskrift.

Trenger du hjelp med strikkepinnestørrelser? Se tabellen over ulike pinnestørrelser.

Engelsk forkortelse Engelsk ord Norsk ord
Alt Alternate Annenhver
Approx Approximately Omtrent
- Backstitch Attersting
Beg Begin / Beginning Begynn / Begynnelse
Bet Between Mellom
BO Bind off Fell av
- Body Bol
CC Contrast Color Kontrastfarge
- Circular needle Rundpinne
Cn Cable needle Flettepinne
CO Cast on
Cast off
Legg opp
Fell av
- Collar Krage
Cont Continue Fortsett
Dec Decrease Ta inn / Fell av
Dpn Double pointed needle Strømpepinne
- Edge Kant
- Edge Stitch Kantmaske
- Eyelet pattern Hullmønster
Foll Following Følgende, neste
fl Front loop of stitch Forreste maskeledd
g st Garter Stitch Rettstrikk
- Gauge Strikkefasthet
- Hem Nederkant
In(s) Inch(es) 2,54 cm
Inc Increase Legg ut, øk
- Into back of stitch Vridd
K, k Knit Strikk rett / Rettstrikk
k1p1 Knit one, purl one 1 rett, 1 vrang
ktog Knit together Strikk sammen
k2tog Knit 2 together Strikk to masker sammen
(Se instruksjonsvideo)
LH Left hand Venstre
- Loop Løkke
lps Loops Løkker
- Loop stitch Løkkemaske (Se instruksjonsvideo)
M1 - Øk 1 maske ved å plukke opp tverrtråden mellom to masker
- Making up Montering
MC Main color Hovedfarge
Meas Measures Måler
- Moss stitch Perlestrikk
- Neckband Halskant
ndl(s) Needle(s) Pinne(r)
P, p Purl Strikk vrangt / Vrangstrikk
p2sso Pass 2 slipped stitches over Trekk 2 løse masker over
p2tog Purl 2 stitches together Strikke to masker sammen vrangt
Pat, patt Pattern Oppskrift, mønster
pm Place marker Plasser maskemarkør
pr Previous row Forrige pinne
Psso Pass slipped stitch over Trekk den løse masken over
R Row Pinne
Rem Remaining Gjenværende, resterende
Rep Repeat Gjenta, repeter
Rev Reverse Omvendt, motsatt
Rev stst Reverse stocking stitch Omvendt glattstrikk (vrang på retten, rett på vrangen)
RH Right hand Høyre
Rib Ribbed border Vrangbord
- Rounds Omganger
- Row of eyelet holes Hullrad
RS Right side Rettsiden / Retten
- Seam Søm
- Seed stitch Perlestrikk
sk Skip Hopp over
sl1 Slip one stitch Ta 1 maske løst av
- Slip stitch Kjedemaske / Luftmaske
ssk slip slip knit Ta to masker løs av hver for seg, strikk dem rett sammen.
(Se instruksjonsvideo)
st(s) Stitches Masker
st st Stocking stitch Glattstrikk
tbl Through back of loop Gjennom bakre ledd av masken
- Tension Strikkefasthet
tog Together Sammen
- Yarn Garn
WS Wrong side Vrangsiden, vrangen
yb Yarn back Garnet bak
yfwd/yf Yarn forward Kast (mellom to rette masker)
yo(n) Yarn over needle Kast (mellom en rett og en vrang maske)
- Yoke Rundt bærestykke
yrn Yarn round needle Kast (mellom en vrang og en rett)
Engelsk forkortelse Engelsk ord Norsk ord